Banner

  • Symposiums
  • Conference
  • Inter Conference

ยาใหม่ในรอบปี 2006

Posted by Admin

ในรอบปี 2006 บริษัทยาต่างประสบความล้มเหลวในการแสวงหาตัวยาใหม่เช่นเดียวกับปี 2005 ทั้ง ๆ ที่งบประมาณการวิจัยและพัฒนายังคงสูงเหมือนเดิม บริษัทส่วนใหญ่จึงมุ่งการวิจัยในการขยายข้อบ่งใช้ของยาเก่า หรือวิจัยหาตลาดเฉพาะสำหรับยาของตน
       ตารางที่ 1 เป็นรายการยาใหม่ที่ได้รับอนุมัติทะเบียนจาก US FDA ในปี 2006 มีตัวยาใหม่เพียง 18 ชนิด และยาชีวะเภสัชสารอีก 4 ชนิด ส่วนยาที่เข้าช่องทางพิจารณาเร่งด่วนและยากำพร้า มีจำนวนลดลงจาก 10 ชนิด เหลือ 5 ชนิด จะเห็นว่าตัวยาใหม่ ที่เกิดจากบริษัทยักษ์ใหญ่ 10 บริษัทแรก มีไม่ถึงครึ่งของตัวยาใหม่ทั้งหมด แม้ว่าปี 2006 จะเป็นปีทองของบริษัทเมอร์คและบริษัทไฟเซอร์ที่ทำกำไรได้เป็นกอบเป็นกำ
       ในปีนี้ความหวังอย่างยิ่งของบริษัทเมอร์คคือยารักษาเบาหวานชนิดที่ 2 Januvia (sitagliptin phosphate) ซึ่งเป็นยาต้านเอนไซม์ DPP-4 คาดว่าจะทำเงินได้ถึง 1 billion US$ ส่วนบริษัทไฟเซอร์มียาใหม่คือ Chantrix (varenicline) ยาช่วยในการอดบุหรี่แบบใหม่ และยา Exubera (human insulin) เป็นอินซูลินชนิดสูด บริษัททั้ง 2 ประสบความสำเร็จในยาต้านมะเร็งด้วยเช่นกัน ยาต้านมะเร็งและยาต้านการติดเชื้อนับเป็นยา 2 กลุ่มที่ทำกำไรได้สูงสุดในปี 2006
       ยาต้านมะเร็งต้องใช้ข้อมูลด้านความปลอดภัยน้อยกว่ายารักษาโรคอื่น วิทยาการที่ก้าวหน้าทำให้เข้าใจกลไกการเกิดมะเร็งทำให้ค้นพบแนวทางใหม่ ๆ ในการออกฤทธิ์ของยา ในปี 2006 บริษัทเมอร์คมีวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก คือ Gardasil และยา Zolinza (vorinostat) สำหรับมะเร็ง cutaneous T-lymphoma ส่วนบริษัท MGI Pharma ได้ออกยา Dagogen (decitabine) ป้องกันการเกิด โรคมะเร็งโลหิตขาว บริษัทไฟเซอร์มียา Sutent (sunitinib maleate) เป็นยาต้านเอนไซม์ tyrosine kinase ออกฤทธิ์ต้านมะเร็ง บริษัทบริสตรอล-ไมเยอร์ สควิป มียา Sprycel (dasatinib) รักษา โรคมะเร็งโลหิตขาว
       ยาใหม่กลุ่มยาต้านเชื้อมีประมาณ 1 ใน 3 ของตัวยาทั้งหมด แต่ไม่ค่อยมีนวัตกรรมมากนัก ยา Pylera ใช้ฆ่าเชื้อ Helicobacter pylori ซึ่งเป็นต้นเหตุของกระเพาะอาหารเป็นแผล นอกจากนั้นเป็นการพัฒนายาเก่าคือ ยาต้านเชื้อยา ยาต้านไวรัสเอดส์
       ตารางที่ 1 ยาใหม่ในรอบปี 2006 ที่ได้รับอนุมัติจาก US FDA
       Generic name
       (Trade name) Company*
       Indication
       Sunitinib malate (Sutent) Pfizer Imatinib-resistant gastrointestinal stromal
       tumour and advanced renal cell carcinoma
       Ranolazine (Ranexa) CV Therapeutics Chronic angina
       Lubiprostone (Amitiza) Sucampo Constipation
       Anidulafungin (Eraxis) Vicuron Oesophageal candidiasis
       Decitabine (Dacogen) MGI Pharma Myelodysplastic syndrome
       Varenicline (Chantix) Pfizer Smoking cessation
       Rasagiline mesylate (Azilect) Teva Parkinson s disease
       Darunavir (Prezista) Tibotec HIV
       Dasatinib (Sprycel) Bristol-Myers Chronic myeloid leukemia
       Squibb
       Avobenzone, ecamsule and L Oreal Prevention of sunburn octocrylene (Anthelios SX)
       Posaconazole (Noxafil) Schering Aspergillus and Candida infections
       Biskalcitrate potassium, metronidazole and
       tetracycline hydrochloride (Pylera) Axcan Gastric and duodenal ulcers
       Scandipharm
       Vorinostat (Zolinza) Merck Cutaneous T-cell lymphoma
       Sitagliptin phosphate (Januvia) Merck Type 2 diabetes
       Ciclesonide (Omnaris) Altana Allergic rhinitis
       Telbivudine (Tyzeka) Idenix Chronic hepatitis B
       Kunecatechins (Veregen) MediGene External genital and perianal warts
       Paliperidone (Invega) Janssen Schizophrenia
       Alglucosidase alfa (Myozyme) Genzyme a-Glucosidase deficiency (Pompe disease)
       Ranibizumab (Lucentis) Genentech Neovascular (wet) age-related macular degeneration
       Shire Human
       Idursulfase (Elaprase) Genetic Therapies Hunter syndrome (mucopolysaccharidosis II)
       Panitumumab (Vectibix) Amgen